Selecteer een pagina

ALV 4 april as. uitgesteld

Beste leden,

Het bestuur van Buitenplaats Sleatemar heeft besloten de ALV van 4 april as. te verplaatsen tot een nader te bepalen datum voor de zomervakantie.

De gezondheid van een ieder staat voorop en ondanks dat er nu nog geen advies is om evenementen te annuleren vanwege het risico op verspreiding van het coronavirus, willen we geen onnodige risico’s nemen. Daarnaast willen we dat zoveel mogelijk leden naar de ALV kunnen komen en mee kunnen stemmen. Door het coronavirus is dat nu in het geding.

Helaas betekent het ook dat we het financieel jaarverslag niet kunnen behandelen en dat er ook nog niet ingestemd kan worden met de begroting voor 2020. Omdat de bestuurlijke en operationele taken inzake het beheer en dergelijke ondertussen doorlopen, willen we doorgaan met de (voorlopige) “werkbegroting” zoals die nu tijdens de bestuursvergadering is besproken (zie bijgaande stukken). Mocht u hierover op dit moment meer willen weten, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester, Matthijs Ballintijn.

Zodra wij een nieuwe datum hebben vastgesteld, sturen wij u hiervoor een uitnodiging van de email. Deze datum zal ook op de leden website worden gepubliceerd.

Wij hopen op uw begrip, mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, laat ons dat graag via de secretaris weten.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur