Selecteer een pagina

Bericht van het bestuur over de Jachthaven Lutsmond

Tijdens de ALV hebben wij gemeld dat Jachthaven Lutsmond een plan in ontwikkeling heeft om de slecht renderende jachthaven met camping om te vormen tot een jachthaven met huisjes. Met dit bericht willen wij jullie graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom deze plannen.

De commotie rondom de plannen van de Jachthaven was in eerste instantie groot, ook bij ons. Wij hebben inmiddels een advocatenkantoor gevonden dat veel ervaring heeft op dit gebied en ons (blijvend) begeleidt in het proces. Het doel is om te zorgen dat de plannen voor Sleatemar zo min mogelijk nadelen zullen hebben, en hiertoe zo nodig te trachten de plannen voor de Jachthaven aan te passen. De samenstelling van een klankbordgroep hebben wij voorlopig achterwege gelaten, daar wij veel steun ondervinden van de advocate en het proces inmiddels al in volle gang is.

Deze eerste stappen die we op advies van de advocate hebben genomen, hebben er toe geleid dat de gemeente op de hoogte is van ons standpunt en ons informeert over het proces. Daarnaast lijkt het er op dat de eigenaar van Lutsmond, Frans Cornelis, bereid is ons een heel eind tegemoet te komen en zijn plannen aan te passen.

Op dit moment zijn wij in overleg met onze advocate en Frans Cornelis om te kijken wat onze mogelijkheden zijn. Zodra wij meer hierover weten zullen wij jullie berichten.
Als wij er zeker van zijn dat wij niet in staat zijn het hele plan tegen te houden (welke kans klein lijkt), dan zullen wij proberen tot een overeenkomst te komen met Frans Cornelis over een uitvoering die voor ons acceptabel is (en geaccordeerd door onze advocate). Als wij als bestuur overtuigd zijn dat wij een acceptabele uitkomst hebben, zullen we deze aan de leden voorleggen voor instemming.

We zijn er dus nog niet, maar met het goede juridische advies en regelmatige contact met Frans Cornelis komt er wel beweging in de plannen zoals die in eerste instantie bij ons zijn neergelegd en lijkt het er zelfs op dat de angel uit het plan gehaald kan worden. We houden jullie zo goed mogelijk op de hoogte van het verloop van het proces en zullen hierover met regelmaat een bericht op onze website plaatsen. We zijn met onze volle inzet hiermee bezig!