Selecteer een pagina

Glasvezel aanleg gaat beginnen op 9 mei 2022

Beste leden,

Het is zover, KPN en VolkerWessels (VW) gaan beginnen met de aanleg van de glasvezelkabel op ons park.

Aanstaande maandag 9 mei gaan ze beginnen met het aanleggen van de basis; de kabels langs de hoofdwegen en naar onze huisjes. Ze doen dit zoveel mogelijk langs de straten en parkeerplaatsen en zo min mogelijk door heggen of bosschages. Waar de grond open gemaakt moet worden, wordt deze meestal dezelfde dag weer gedicht en aan het eind wordt alles weer ingezaaid met graszaad.

In principe worden alle huisjes aangesloten, tenzij u dit echt niet wil. Als u geen glasvezel in uw huisje wil, zal VW de kabel tot aan uw huisje leggen maar niet naar binnen voeren. Als u geen kabel wilt, wilt u zich dan voor 15 mei a.s. melden bij onze secretaris? We vragen ook de leden die eind 2020 schriftelijk tegen de aanleg van de glasvezelkabel hebben gestemd en nog dezelfde mening zijn toegedaan dit via de secretaris opnieuw kenbaar te maken.

Het glasvezelkastje wordt in principe in de meterkast geplaatst. Zodra u een abonnement afsluit zal daarbij in de buurt een glasvezelmodem worden geplaatst dat wordt aangesloten op het glasvezelkastje. Er zijn twee stopcontacten nodig: één voor het kastje en één voor de glasvezelmodem. Dit kan indien nodig met een verlengsnoer naar uw meterkast. We zijn nog in overleg met VW om te bezien of, indien niet aanwezig, zij deze twee stopcontacten kunnen aanleggen als onderdeel van de installatie. U ontvangt hierover later meer informatie.

De uitvoering gaat als volgt: 

Fase 1 (9 mei tot ongeveer 13 juni): VW legt de bekabeling aan buiten uw huisje en boort een gat in de muur om de kabel door te trekken tot in de meterkast. 

Fase 2: (13 juni tot 27 juni): KPN legt in de meterkast van uw huisje het glasvezelkastje aan. 

Als het glasvezelkastje (en later te installeren modem) niet past in uw meterkast dan bellen zij u om te bespreken waar het kastje + modem geïnstalleerd wordt.

Gedurende fase 1 en 2 kan het nodig zijn dat KPN of VW in uw huisje moet kijken en werken. Dat moet sowieso voor de aanleg van het glasvezelkastje in de meterkast en het trekken van de glasvezelkabel.

Wij gaan uit van uw begrip dat het vrijwel onmogelijk is om per huisje aan te geven op welke dag de aanleg plaatsvindt opdat u zelf aanwezig kunt zijn als u dat wil.

Wij vragen jullie dan ook allemaal om toestemming voor KPN en VW om uw huisje te betreden. Wie absoluut niet wil dat KPN en VW zijn of haar huisje betreedt; verzoeken wij dit z.s.m. te melden bij onze secretaris! Als wij per 15 mei geen reactie van u hebben gehad gaan wij er impliciet van uit dat KPN en VW toegang to uw huisje mogen hebben om de kabel aan te leggen en het kastje te installeren.

Dit hele project wordt begeleid door onze Rein, hij heeft alle sleutels. Daarnaast zullen verschillende mensen van het bestuur met regelmaat komen controleren hoe alles gaat! Als u vragen heeft of opmerkingen, stuur dan alstublieft een bericht aan onze secretaris, dan nemen wij contact met u op. 

Als de kabel eenmaal in uw huisje ligt en het kastje is aangesloten, kunt u uw abonnement zelf kiezen en aanvragen. Wij verwachten dat in ieder geval de leden die zich eerder schriftelijk hebben gecommitteerd dit binnen een paar weken zullen doen.

U heeft daarin zoals eerder aangegeven vrije keus. Dat hoeft geen abonnement  van KPN te zijn! KPN wil ons wel graag een voorstel doen en komt vrijdag na Hemelvaartsdag (27 mei) naar ons park om toelichting te geven en alle vragen te beantwoorden en evt. voorinschrijving van abonnementen aan te melden. Noteer deze datum alvast in uw agenda als u geïnteresseerd bent. U ontvangt hier op een later tijdstip meer informatie over.

Nog even een samenvatting van het verzoek aan u:

Uiterlijk 15 mei via e-mail aan de secretaris aangeven, in geval:

  1. Dat u géén glasvezelkabel en glasvezelkastje in uw huisje geïnstalleerd wilt hebben
    OF
  2. Dat u bezwaar heeft dat KPN en VW uw huisje betreden voor inspectie en aanleg zonder uw aanwezigheid

Als bovenstaande niet voor u geldt, stuur dan (liefst z.s.m.) een korte e-mail aan de secretaris op welk telefoonnummer u overdag bereikbaar bent ingeval er contact met u moet worden opgenomen tijdens de aanleg.

Wij houden u natuurlijk zo goed mogelijk op de hoogte aangaande dit project. Het wordt best een groot project en moet voor begin juli afgerond zijn!

Vriendelijke groet 

Namens het bestuur, Frederike Wegener Sleeswijk

PS. De secretaris is te bereiken via secretaris.sleatemar@gmail.com