Selecteer een pagina

Groenbeheer informatiestuk

Afgelopen twee jaar is er groot onderhoud uitgevoerd aan het groen op ons park waarover in de ALV van 2019 een presentatie is gegeven. Er bleek soms onder de leden, waarvan er inmiddels velen niet vanaf de oprichting van het park eigenaar zijn, sprake te zijn van onduidelijkheid over rolverdeling, verantwoordelijkheid en beleid van het bestuur op groengebied. Het bijgevoegde stuk wil dit inzichtelijk maken. U vindt deze op de site onder het kopje “documenten”: https://sleatemar.nl/wp-content/uploads/2019/11/Groenbeheer-Sleatemar-def-v-18112019.pdf