Selecteer een pagina

Historie

Buitenplaats Sleatemar is een kleinschalig vakantiepark grenzend aan het Slotermeer, aan de rand van Balk in Friesland. In totaal zijn er 83 recreatiewoningen. Van buiten hebben de huisjes hetzelfde authentieke karakter en juist door deze opzet vloeien binnen en buiten mooi in elkaar over waarbij het buitenleven en water(sport) centraal blijft staan.

In den beginne

Rond 1970 groeide in Nederland de behoefte aan vakantiehuisjes. De burgemeester van Gaasterland, de heer Sixma baron van Heemstra, zag wel mogelijkheden, en dat strookte goed met de ideeën van een nieuw bedrijf, Buiten-Stee N.V. die in de zomer van 1970 de Coöperatieve Vereniging Buitenplaats Sleatemar B.V. een stuk land verkocht van 4 hectare aan het Slotermeer.

Er werd een geul gegraven naar de Luts, omdat er geen uitmonding aan de beschermde oever van het meer mocht worden aangelegd. Er onstond een landtong, ook wel bekend als “De Punt”.

Het concept was om met eenvoudige bouwmaterialen, betaalbare huisjes te maken.

Het ontwerp is gebaseerd op een Texelse schaapskooi, met een basis van 6 bij 6 meter en een eenvoudig systeem van spanten. Het theehuis heeft vanaf het begin een ‘kantine”-functie gehad met een buffet voor gebruik door de leden. De bouw was in juni 1971 gereed.

De naam

De naam van de buitenplaats is ontleend aan het Slotermeer, dat in de loop der tijden in de verschillende delen van Friesland steeds weer anders genoemd is. Tenslotte is uit Sleattermar, Sleatmermar, Sleatermar en Sleatemar, de laatste –kortste – aanduiding gekozen, hoewel de oud-friese naam in onbruik is geraakt.

 

Uniek

De ongebruikelijke structuur van een coöperatieve vereniging heeft bijgedragen aan het gemeenschappelijke gevoel dat in het park leeft. Men is samen eigenaar van het terrein en de opstallen en ook samen verantwoordelijk voor het onderhoud. In 2008 is er nieuw land aangekocht (bijna 3,5 hectare), dit terrein is ontwikkeld tot natuurlijkgebied.