Selecteer een pagina

Hoger risico natuurbrand bij droogte

Bij droog weer neemt de kans op een natuurbrand toe. Zeker tijdens een droge periode zoals nu kan een brand zich binnen een kort tijdsbestek razendsnel uitbreiden.

We vragen iedereen dan ook voorzichtig om te gaan met open vuur op ons park maar natuurlijk ook in natuurgebieden erbuiten. Ook barbecueën kan grote gevolgen hebben.

We attenderen u graag op het advies van natuurbrandrisico:

* Wees altijd voorzichtig met vuur. Open vuur (bijvoorbeeld vuurkorf of bbq) mag alleen op plaatsen met verharde ondergrond (tegels ed.) niet op of nabij gras of bossages.

* Maak in droge periodes geen open vuur.

* Gooi sigaretten en glas altijd in een prullenbak of neem het mee. Denk ook aan kolen van de barbeque en opgehoopt tuinafval (broei)

* Parkeer de auto (met hete katalysator) niet in hoog en droog gras

* Wees alert op verdachte situaties en meldt die bij de beheerder of een hulpdienst. Maak desnoods foto’s of een film.

* Houd op uw verblijfplaats altijd blusmiddelen bij de hand, bijvoorbeeld een tuinslang, brandblusser of desnoods een emmer water.

Op dit moment zijn de hulpdiensten extra alert? U ook?