Selecteer een pagina

Inventarisatie glasvezel

December 2020
Betreft: inventarisatie interesse vaste glasvezel aansluiting

Beste leden,

Het bestuur is door KPN benaderd met de vraag of wij als vereniging geïnteresseerd zijn om in ieder huisje op ons park een vaste glasvezelverbinding aan te leggen. Zoals wellicht bekend uit de media geeft KPN in de komende jaren prioriteit aan de uitbreiding van haar landelijke glasvezelnetwerk. De huidige planning is dat deze aansluitingen in het najaar van 2021 worden aangelegd.

Kosten en voorwaarden KPN

KPN is bereid de volledige kosten van aanleg van een glasvezelverbinding naar alle 83 huisjes en het theehuis voor haar rekening te nemen onder de volgende voorwaarden:

 1. als >50% van de aansluitingen/ huisjes na aanleg een abonnement op het glasvezelnetwerk afneemt. Dit betekent dus minimaal 42 abonnementen.
 2. Dit hoeft geen KPN abonnement te zijn, het mag met elke beschikbare provider die gebruik maakt van het KPN glasvezelnetwerk. Dit zijn bijna allen behalve Ziggo.
 3. Het maakt niet uit of dit een Internet only, Internet + TV of Internet + TV + bellen abonnement is.
 4. Dit hoeft geen jaarabonnement te zijn, een abonnement van minimaal zes maanden volstaat.
 5. Dit percentage van aansluitingen wordt gemeten op een nader te bepalen peilmoment, enige tijd na oplevering. De huidige verwachting is dat dit voorjaar 2022 betreft.

Als we dit commitment niet bereiken, bedragen de kosten voor deze aanleg de vereniging ruim € 40.000 incl. BTW. Het bestuur heeft als uitgangspunt bij het maken van deze inventarisatie ingeschat dat de ALV vooralsnog niet akkoord zal gaan met een dergelijke investering, mede gezien de recente investeringen in het huidige Wifi netwerk.

Wat betekent een glasvezelaansluiting?

KPN legt ondergronds een glasvezelkabel aan tot uw huisje, plaatst een pijpje van ongeveer 30cm aan de buitenzijde van de witte muur indien mogelijk in de buurt van de meterkast en boort een gat schuin omhoog door de muur (zodat er geen water naar binnen kan lopen) en plaatst dan aan de binnenzijde van de muur een glasvezelkastje. Er dient een stroompunt in de buurt te zijn van dit glasvezelkastje. De KPN(- aannemer) zal met iedere bewoner van tevoren een schouw uitvoeren om de exacte plaats te bepalen.

Wat is een glasvezel abonnement en wat kost dat?

Om gebruik te maken van glasvezel moet u een abonnement afsluiten. Hiervoor zijn vele aanbieders op de markt aanwezig. Deze voorzien u dan van een modem/ router om op het glasvezelkastje aan te sluiten. U heeft daarmee dan uw eigen Wifi netwerk in en rondom uw huisje. Als richtlijn voor de kosten van een Internet only abonnement moet u denken aan een jaarprijs van tussen de € 350 – € 500. Veel aanbieders geven bij een jaarabonnement in het eerste jaar vaak korting. Een abonnement voor 6 maanden zal wellicht iets goedkoper zijn.

Glasvezel theehuis

Het bestuur heeft KPN verzocht in geval van aansluiting naar de 83 huisjes ook een verbinding te leggen naar het theehuis. De vereniging kan in dat geval het huidige Wifi netwerk aansluiten op de glasvezelverbinding waardoor de straalverbinding naar Marswal niet meer benodigd is.

Doel van deze inventarisatie

Deze inventarisatie is bedoeld om een eerste inzicht te krijgen in het aantal leden dat van plan (bereid) is om (minimaal één) glasvezel abonnement af te sluiten in het voorjaar van 2022. Wij dienen als bestuur medio januari 2021 aan KPN aan te geven wat we als vereniging willen.

Wij verzoeken u daarom om uiterlijk per 31 december aanstaande twee vragen te beantwoorden.

U vindt deze twee vragen als u op dit formulier klikt. Als u na het beantwoorden op “Verzenden” klikt worden uw antwoorden automatisch naar het bestuur verstuurd.

Vragen?

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. Wellicht dat uw vraag hieronder al wordt beantwoord:

 1. Wat als er een meerderheid van de leden (>50%) besluit een glasvezelaansluiting te nemen, maar ik geen fysieke glasvezelaansluiting in mijn huisje wil?
  Antwoord:
  in dat geval zal KPN de glasvezelkabel in de buurt van uw huisje onder de grond wegwerken. Deze kan dan eventueel op een later moment worden aangesloten op kosten van het betreffende lid.
 2. Wat gebeurt er met het Wifi netwerk als ieder huisje een eigen glasvezelaansluiting krijgt? Antwoord: het bestuur is van mening dat als ieder huisje een eigen glasvezelaansluiting krijgt, het huidige Wifi netwerk minder noodzakelijk wordt. Het zal waarschijnlijk voor een bepaalde tijd voortbestaan, en in de ALV zal in dat geval worden besproken of en in welke mate er geïnvesteerd blijft worden in, dan wel een einde komt aan het in stand houden van het Wifi netwerk.
 3. Waarom legt KPN niet een glasvezelverbinding aan naar alleen het theehuis, zodat we het huidige Wifi netwerk daarop kunnen aansluiten en minder afhankelijk zijn van de straalverbinding naar Marswal?
  Antwoord:
  KPN gaat niet akkoord met dit scenario. Het is voor KPN alles of niets: aanleg naar óf alle huisjes en theehuis óf niets.
 4. Als we commitment van bijvoorbeeld 25% van de leden krijgen voor afname van een abonnement in plaats van de vereiste 50%, bestaat er dan de mogelijkheid dat we als vereniging een lager bedrag kunnen bijleggen om alsnog alle 84 aansluitingen aangelegd te krijgen?
  Antwoord: Nee, KPN gaat alleen akkoord met minimaal 50% / 42 abonnementen. Indien dit na aanleg niet behaald wordt zal de verenging € 40.000 moeten bijdragen.
 5. Uit welke abonnementsproviders kan ik straks kiezen?
  Antwoord:
  KPN kan dit niet aangeven. Hun advies is om online naar de gebruikelijke providers in bijvoorbeeld uw eigen buurt te kijken om een indicatie te krijgen van de kosten. De te kiezen provider moet wel gebruik maken van het KPN glasvezelnetwerk. Dit zijn bijna allen behalve Ziggo.
 6. Wat gebeurt er met het kopernetwerk van KPN waar sommige huisjes mee zijn verbonden (bijvoorbeeld met ADSL abonnement)?
  Antwoord:
  KPN heeft aangegeven dat bij overgang naar het glasvezelnetwerk, het kopernetwerk op termijn wordt uitgezet.