Selecteer een pagina

Inventarisatie interesse AED cursus

In het Theehuis hangt een AED apparaat. Het is van levensbelang dat er mensen op ons park zijn die hier mee weten om te gaan.

Wat is een AED?

AED staat voor Automatische Externe Defibrillator en wordt toegepast bij slachtoffers met een hartstilstand. Het apparaat geeft elektrische schokken af waarmee het hartritme weer op gang kan worden gebracht (defibrillatie).

Cursus Reanimatie & AED
Tijdens de ALV hebben we gevraagd wie er interesse heeft in het volgen van een cursus Reanimatie & AED. Er heeft zich toen een persoon aangemeld. Indien er meer mensen zijn die zich voor een dergelijke cursus willen aanmelden dan kan het bestuur onderzoeken of het mogelijk is een gezamenlijke cursus voor Sleatemar te organiseren. Bij onvoldoende aanmeldingen wordt verzocht de cursus in de woongemeente te volgen.

Interesse? Dat zou heel fijn zijn. U kunt zich aanmelden bij Willem Wiegersma: willem.wiegersma@gmail.com.