Selecteer een pagina

Opstalverzekering Sleatemar: “als er wat met het huisje gebeurt”

We hebben het de afgelopen winter en herfst kunnen zien dat storm behoorlijke schade kan aanrichten. Je moet er niet aan denken maar ook brand, overstroming, op allerlei manieren kan een huisje beschadigd worden. Hiertegen kan men zich verzekeren door middel van het afsluiten van een opstalverzekering die eventuele materiële schade dekt.  We vinden het belangrijk dat u weet hoe dit geregeld is voor ons park.

Sleatemar heeft een collectieve opstalverzekering. Deze dekt schade aan de huisjes ten gevolge dit soort gebeurtenissen. Er geldt een eigen risico per schademelding van € 150 – 250, afhankelijk van de soort schade. Voor glasschade geldt geen eigen risico. De procedure voor het claimen van vergoeding door de verzekering is als volgt:

  • De eigenaar van het huisje regelt zelf de reparatie van de schade en de betaling ervan;
  • De eigenaar informeert de penningmeester op penningmeester@sleatemar.nl , met een duidelijke uitleg over de schade en de oorzaak ervan. Voeg een kopie (scan) bij van de nota van de reparatie;
  • De penningmeester zal de claim bij de verzekering indienen, en bij vergoeding deze uitbetalen aan de eigenaar van het huisje.

Let op: deze verzekering dekt niet de inboedel! Een inboedelverzekering dient u zelf af te sluiten.

Het is raadzaam om wanneer u dit overkomt, vooraf even contact op te zoeken met de penningmeester of secretaris zodat u goed bent geïnformeerd.