Selecteer een pagina

Privacyverklaring buitenplaats Sleatemar

Vanaf 25 mei 2018 is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangen door de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG privacy wetgeving is daarmee strenger geworden (en is geldig in de hele EU) en heeft gevolgen voor iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt. Dus ook voor Buitenplaats Sleatemar als vereniging.

Onze vereniging beschikt over persoonsgegevens van haar leden. Wij vinden het belangrijk- en zijn verplicht- dat deze gegevens op een zorgvuldige en veilige manier worden verwerkt.

Via email heeft u de privacy verklaring van onze vereniging toegestuurd gekregen, hierin wordt beschreven hoe wij met de persoonsgegevens omgaan en voor welke doeleinden deze worden verwerkt. De privacy verklaring zal ook onder documenten op deze website te vinden zijn (of via deze link: Privacyverklaring C.V. Sleatemar).

Het bestuur werkt achter de schermen aan verdere aanpassingen en communicatie. Denk bijvoorbeeld aan verwerkingsovereenkomsten met derden. Wanneer u hierover vragen heeft, contact opnemen met het bestuur via: secretaris.sleatemar@gmail.com.