Selecteer een pagina

Update & Upgrade WiFi

Gisteren, 31 januari, is er onderhoud gepleegd aan het netwerk op Buitenplaats Sleatemar. Dit gebeurde om de netwerk storingen die er waren op te lossen. Tevens zullen we met dit bedrijf een contract sluiten om storingen in de toekomst sneller en adequaat op te kunnen lossen.

Als gevolg daarvan krijgt iedereen (hetzelfde) nieuwe WiFi wachtwoord, Deze is via email aan u verstuurd. Mocht u deze niet hebben ontvangen, stuurt u a.u.b. een bericht aan: secretaris.sleatmear@gmail.com

Dit vervangt alle oude wachtwoorden die u per brief toegestuurd heeft gekregen. Het oude wachtwoord verbonden aan het huisje, werkt dus NIET meer.

Voor de website blijft uw wachtwoord en gebruikersnaam ongewijzigd dat staat los van het inloggen of WiFi. 

Ook de limiet van maximaal 5 devices hebben we experimenteel losgelaten. Je kunt vanaf nu dus met meerdere devices tegelijk aanloggen. Wel zal er een maximale bandbreedte per device toegepast worden.

NB.  Er zijn een aantal huisjes met een WiFi thermostaat. Deze verbinding zal opnieuw gemaakt moeten worden vanuit de thermostaten. Doordat er een wachtwoord op de SSID zit kunt u als gebruiker dit nu zelf instellen.

We zijn blij met deze ontwikkeling en willen met name Rik Boelhouwer hartelijk bedanken voor zijn leidende rol hierin.